NIVELIZAČNÝ SYSTÉM ANDAL

Nivelizačné systémy S.A.P. 3 a S.A.P. 4 zabezpečujú jednoduchú pokládku dlažieb a obkladov. Týmto systémom zabezpečíte úsporu Vášho času, rýchlu a presnú pokládku či elimináciu nerovností a pohybu pri lepení. Nivelizačné systémy S.A.P. 3 a S. A. P. 4 sú ideálne pre veľké formáty i veľké plochy.