FORMA SPOLUPRÁCE

S kým spolupracujeme?

V súčasnosti sa snažíme uprednostňovať spoluprácu formou mandátnej zmluvy, a teda spoluprácu so živnostníkmi / spoločnosťami s ručením obmedzeným. Túto formu spolupráce možno ľudia považujú za „rizikovú“, no mnohí z uchádzačov o zamestnanie nemajú poňatie o tom, ako takáto forma spolupráce funguje. Avšak, z osobných pohovorov máme skúsenosti, že pokiaľ potenciálnemu zamestnancovi dôkladne vysvetlíme podmienky spolupráce a to, čo ho ako živnostníka čaká, pracovná ponuka sa mu zdá oveľa atraktívnejšia. Vtedy si aj v prípade, ak dostane na výber trvalý pracovný pomer či živnosť, volí práve mandátnu zmluvu.

Prečo uprednostňujeme živnostníkov?

Hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli v poslednom čase uprednostňovať mandátne zmluvy, a teda spoluprácu so živnostníkmi, je, že chceme dať svojim zamestnancom možnosť zarobiť si slušné peniaze a taktiež možnosť realizovať sa aj mimo firmy INCERAM. Naši „zamestnanci“ sú mladí ľudia, ktorí tvrdo pracujú na svojej kariére a snažia sa zabezpečiť sa finančne či materiálne do budúcnosti. Mnohí z nich podnikajú aj inak, ako iba prácou pre nás. Niektorí spravujú vlastné webové stránky, iní sa venujú investovaniu, predaju automobilov, stavebnej činnosti, prepravným službám, ďalší vlastnia e-shopy, píšu pre iných články, riešia rôznym firmám sociálne siete či vytvárajú grafiky. Samozrejme, že sa týmto svojim „bokovkám“ venujú po pracovnej dobe, cez víkendy či počas dovolenky alebo neplateného voľna, s ktorým v zásade problém nemáme, pokiaľ neohrozuje chod niektorej z našich prevádzok. Aj napriek tomu, že sa môžu venovať rôznym projektom a zákazkám, svoje stabilné zázemie majú u nás a mesačný príjem majú tým pádom zaručený (aj v nepriaznivých situáciách ako boli lockdowny a obdobia rôznych pandemických opatrení).

Ako si otvoriť živnosť?

Uvedieme si príklad. Dnes si idem otvoriť živnosť na živnostenskom úrade, ktorý je v Hlohovci umiestnený na prízemí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienkou pre otvorenie voľnej živnosti je vek nad 18 rokov, trestná bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Toto všetko si overuje pani na živnostenskom. Ja prichádzam iba s občianskym preukazom a s tým, že chcem do predmetu podnikania nejakú marketingovú činnosť. Hotovo! Živnostenský úrad ma zároveň nahlasuje na zdravotnú poisťovňu, do Sociálnej poisťovne aj na príslušný daňový úrad – ja už nerobím nič, iba doma čakám, kedy mi pošlú kartičku s daňovým identifikačným číslom príp. živnostenské oprávnenie s identifikačným číslom organizácie (ktoré si môžem vyzdvihnúť aj osobne).

Aké má živnostník povinnosti?

Živnosť som si otvorila k 01.05.2022, a teda vzniká mi jediná povinnosť – platiť si zdravotné poistenie. Tento rok je výška minimálnych odvodov (ktoré si platím aj ja) presne 79,31 € mesačne. Vygooglim si teda číslo účtu mojej zdravotnej poisťovne (VZP / Dôvera...) a do 08.06.2022 si musím uhradiť poistné za predchádzajúci mesiac (máj). Ako variabilný symbol uvádzam rodné číslo a ako špecifický symbol zasa obdobie, za ktoré sa poistenie platí. To je všetko! V júli nasledujúceho roka sa mi ozve Sociálna poisťovňa, aby som začala platiť odvody aj do tejto poisťovne (všetko mi vysvetlí v liste, ktorý mi príde na adresu). Výška minimálnych odvodov (ktoré si platím aj ja) je 187,78 € mesačne. Mne to ale nevadí, pretože mi zamestnávateľ o túto sumu navyšuje aj moju mesačnú odmenu a ja neprichádzam o žiadne peniaze.

Koľko platí živnostník na daniach?

Pokiaľ vás zaujíma, ako to je s daňami, tak výpočet daňovej povinnosti je veľmi jednoduchý. Živnostník si môže uplatňovať tzv. paušálne výdavky do 60% svojich príjmov, čo znamená, že ak som každý mesiac zarobila (vyfakturovala) 1 500 €, za 12 mesiacov som zarobila 18 000 €. Suma mojich paušálnych výdavkov, ktoré si môžem odpočítať od celkovej zarobenej sumy je 10 800 € (60% z 18 000 €). Zo zostávajúcej sumy 7 200 € si môžem ešte odrátať to, čo som počas roka zaplatila do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Keďže je to približne 267 € mesačne, za rok som zaplatila na odvodoch 3 204 €. Po odpočítaní odvodov mi teda zostalo necelých 4 000 €, avšak z tejto sumy si musím ešte odrátať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2022 predstavuje 4 579,26 €. Tak, a už som v mínuse, čo znamená, že sa mi daň nemá z čoho vypočítať. Tento rok mi preto nevzniká žiadna daňová povinnosť. To znamená, že aj budúci rok budem do oboch poisťovní platiť iba minimálne odvody.